CykelSim - Utveckling och demonstration av avancerad cykelsimulator

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 998 750 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI

Syfte och mål

Syftet med projektet var att konstruera en forskningsresurs i form av en cykelsimulator för studier av cyklistbeteenden. Simulatorn använder en avancerad rörelseplattform och olika grader av komplexitet av simulering kan representeras. Detta möjliggör en högre ekologisk validitet hos simulatorn än befintliga simulatorer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet levererar en anläggning som, vid sidan av VTIs befintliga anläggningar, som kan användas i forsknings och utvecklingsprojekt från industri och akademi. Dess unika utformning möjliggör studier som inte är möjliga i befintliga anläggningar.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod till stor del av att utveckla och designa det mekaniska och mjukvarumässiga systemen som krävdes för att använda den befintliga rörelseplattformen. Projektet demonstrerade att det är möjligt att balansera cykeln i plattformen, även om detta kräver träning pga dynamik i plattformen. För att kunna leverera en fungerade simulator utvecklades en enklare variant där balanseringen är en del av simuleringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.