Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Custoval - World-class customer value

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektets syfte och mål (undersöka hur Svenska stålföretag kan skapa kundvärde i världsklass) har varit i fokus under hela projektet. Projektet delades in i två faser: Fas 1 byggde på att hämta insikter från andra industrier samt skapa en djupare förståelse för vad som genererar kundvärde och Fas 2 med fokus på att utveckla och leverera kundanpassade erbjudanden genom att applicera kunskap om kunderna inom organisationen, effektivisera utveckling och leverans av erbjudanden samt att förstå vilka begränsningar och möjligheter en ny affärsmodell kan medföra för det egna företaget.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat vid projektstart var att möjliggöra för Svensk stålindustri att bättre bemöta utmaningarna inom en global konkurrens. Nyckelaspekter var att förstå och skapa reellt kundvärde samt hur affärsmodeller/processer stödjer förverkligandet av kundvärden. Resultatmålet var att hjälpa företagen att identifiera relevanta faktorer, utveckla verktyg samt att stödja en omvandling internt för att möta kraven från marknaden. Verktyg för ökat kundvärde har delats in i operativa plattformar, marknadspositionering och erbjudande. Förändringsarbeten har startats hos företag.

Upplägg och genomförande

Ett antal workshops genomfördes tillsammans med intervjuer av nyckelpersoner på deltagande företag. En omfattande enkätundersökning genomfördes bland företagen, riktad mot både säljare och chefer inom företaget och mot kunder till företaget. Data från denna undersökning gav empiri till analys och modellutveckling. Dessutom har underlaget används till ett antal publikationer. Slutrapporten, innehållande utkomst och konklusioner från projektet, har tagits fram i dialog med företagen och i ett format som ska underlätta spridning och intern förankring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03324

Statistik för sidan