Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Custoval - World-class customer value

Reference number
Coordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration September 2013 - October 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Metallic material

Purpose and goal

Projektets syfte och mål (undersöka hur Svenska stålföretag kan skapa kundvärde i världsklass) har varit i fokus under hela projektet. Projektet delades in i två faser: Fas 1 byggde på att hämta insikter från andra industrier samt skapa en djupare förståelse för vad som genererar kundvärde och Fas 2 med fokus på att utveckla och leverera kundanpassade erbjudanden genom att applicera kunskap om kunderna inom organisationen, effektivisera utveckling och leverans av erbjudanden samt att förstå vilka begränsningar och möjligheter en ny affärsmodell kan medföra för det egna företaget.

Expected effects and result

Förväntat resultat vid projektstart var att möjliggöra för Svensk stålindustri att bättre bemöta utmaningarna inom en global konkurrens. Nyckelaspekter var att förstå och skapa reellt kundvärde samt hur affärsmodeller/processer stödjer förverkligandet av kundvärden. Resultatmålet var att hjälpa företagen att identifiera relevanta faktorer, utveckla verktyg samt att stödja en omvandling internt för att möta kraven från marknaden. Verktyg för ökat kundvärde har delats in i operativa plattformar, marknadspositionering och erbjudande. Förändringsarbeten har startats hos företag.

Planned approach and implementation

Ett antal workshops genomfördes tillsammans med intervjuer av nyckelpersoner på deltagande företag. En omfattande enkätundersökning genomfördes bland företagen, riktad mot både säljare och chefer inom företaget och mot kunder till företaget. Data från denna undersökning gav empiri till analys och modellutveckling. Dessutom har underlaget används till ett antal publikationer. Slutrapporten, innehållande utkomst och konklusioner från projektet, har tagits fram i dialog med företagen och i ett format som ska underlätta spridning och intern förankring.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2013-03324

Page statistics