Cribble Craft

Diarienummer 2018-01135
Koordinator Cribble Craft AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Kvinnor har idag har generellt lägre spatial kognition än män, något som är länkat till både att “flickleksaker” saknar spatialt utmanande element och att det finns en stor könsklyfta inom arbeten som kräver hög spatial förmåga. Vi vill tillgängliggöra den byggnadskonstruerande leken för tjejer, genom att presentera den på ett könsneutralt sätt, men i anknytning till en klassisk kvinnlig domän; dockhuset. Inom projektet kommer vi göra en pilotproduktion, undersöka en testmarknad samt CE-märka produkten.

Förväntade effekter och resultat

Genom att få möjlighet att jobba iterativt och testa både pilotproduktion och testmarknad lär oss och träffa mer rätt i marknaden. När vi kan bevisa efterfrågan och attraktionskraft i marknaden kommer vi ha stor möjlighet att få säkrad vidare finansiering, för att kunna växa och expandera snabbt och över tid uppnå målen nedan. - Spatial förmåga ökar hos användargruppen - Vi har satt igång en trend och påverkat leksaksbranschen i riktning av könsneutralitet och hållbarhet - Namnet är välkänt - Vi har nått en internationell marknad

Planerat upplägg och genomförande

Vi börjar med att skaffa certifiering samt feedback och proof och concept från betalande kunder. På detta bygger vi ett ett övertygande case att söka investeringar från privata investerare med, för att ta steget ut på den internationella marknaden och skala upp. Upplägget möjliggör att vi kan jobba med en så iterativ process som möjligt. Vår ambition är att tillsammans med partners, kunder och användare kunna utvärdera varje del av produktion-, sälj- och användarprocessen.

Externa länkar

Hemsidan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.