Create Sparks! -digitala innovationer för mänskliga möten i den palliativa vården.

Diarienummer 2018-01342
Koordinator Lovely Creations AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Med Create Sparks vill vi förändra upplevelsen av det som kanske är det svåraste en människa och hens närstående kommer att uppleva, nämligen livets slutskede. Med Create Sparks vill vi bryta den upplevelse av isolering som ofta uppstår i palliativ vård, föra personen och närstående närmare varandra och verkligen göra den sista tiden till en värdefull tid fylld av minnen, upplevelseroch nya upptäckter. Create Sparks är en resa för att skapa de tekniska innovationer som verkligen gör människor och mänskliga möten ännu mänskligare. Och skapa ljusglimtar i mörkret.

Förväntade effekter och resultat

Genom att använda olika digitala tekniker och innovationer kan vi möta upp sociala behov, se till individens enskilda önskningar, skapa nya upplevelser och minnen för familjen och förhoppningsvis även glimtar av hopp och låta patienten glömma sina begränsningar en stund. Upplevelserna ska alltid vara skräddarsydda utifrån personens egna önskningar oavsett ålder, kön, etnicitet, sociala eller ekonomiska förutsättningar. Vår hypotes är att vi med hjälp av digitala innovationer kan bryta den sociala isoleringen och personifiera upplevelsen av den palliativa vården.

Planerat upplägg och genomförande

I denna första del av konceptet Create Sparks ska vi fokusera på att ta fram en VR prototyp som ger möjlighet för personen och närstående att samlas kring olika upplevelser som kan vara live eller förinspelade. En plattform som skapar upplevelser och minnen. Vi kommer inom det här projektet att utarbeta en Start-up-lösning för Create Sparks med hjälp av Sticky Beat ABs innovationsmodell.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.