Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Create Sparks! -digitala innovationer för mänskliga möten i den palliativa vården.

Diarienummer
Koordinator Lovely Creations AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Create sparks syfte är att med en digital tjänst möta upp behovet hos de berörda målgrupperna och sjukvården inom den sociala aspekten av palliativ vård. Målet är att ta fram en digital tjänst som är hållbar, personifierad, inkluderande och skalbar och kan föra målgrupperna närmre varandra oavsett geografiskt avstånd, samt påverka deras situation på ett sätt som bidrar till en högre livskvalite i stunden. Prototypen under steg 1 bekräftar behovet hos målgruppen och konceptets potential.

Resultat och förväntade effekter

Behovet hos målgruppen och intresset från vårdinstitutioner är större och mer konkret än vi vågade hoppas. Vårt angreppssätt i kombination med kraften av digitala verktyg är efterfrågat och det har resulterat i att vi redan har inlett samtal med flera viktiga partners och experter som är nödvändiga för att nå slutmålet och kunna implementera Create Sparks i vårdens ekosystem. Nästa steg fokuserar på att testa Create Sparks i skarp miljö på hospice tillsammans med en vårdinstitution.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört intervjuer med verksamhetsledare, analyserat forskningsrapporter, genomfört omfattande omvärldsbevakning och på så sätt fått en gedigen förståelse för behoven, utmaningarna målgruppen och intressenterna. Med grund i en innovationsprocess (Design Thinking) har vi genomfört flera användarcentrerade workshops med anhöriga och experter och med insikter och slutsatser från allt detta har vi utvecklat en prototyp som ger oss möjlighet att testa och iterera konceptet med målgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01342

Statistik för sidan