C/O City

Diarienummer 2015-00415
Koordinator Stockholms Stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 13 606 240 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (spring)

Syfte och mål

C/O City sprider kunskap och skapar verktyg för att låta naturen lösa många av stadens stora utmaningar. Projektet har bidragit till att utveckla marknaden för produkter och tjänster inom urbana ekosystemtjänster. Resultaten har tillgängliggjorts med olika aktiviteter inom kommunikationen som konferenser, hemsida och Hållbar stad. C/O City samverkar med Naturvårdsverket och Boverket om ekosystemtjänster. C/O City har haft internationell spridning till framförallt Brasilien genom samverkat med aktörer i Fortaleza och Brasilia.

Resultat och förväntade effekter

Metoder och angreppssätt för att integrera ekosystemtjänster i stadsutveckling har börjat bli spridda och kända och finns brett tillgängliga bland annat genom föreningen C/O City, som blir ett viktigt nätverk för fortsatt utveckling, kompetenshöjning och marknad. Ekosystemtjänster har börjat integreras i certifieringssystemet Citylab. Beställare börjar aktivt ställa krav med fokus på EST i planering, upphandling och byggande.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som sju delprojekt som tillsammans har verkat för en resilient och mångfunktionell stadsnatur, som förmår att leverera nödvändiga ekosystemtjänster för städer. De sju delprojekten är 1-3) Verktyg och piloter 4) Forum 5)Kommunikation 6) Internationalisering 7) Projektledning. Det har funnits en stark kopplingarna mellan delprojekten. För att underlättats samverkan mellan partner och delprojekt skapades en samverkangrupp.

Externa länkar

https://hallbarstad.se/cocity/ www.cocity.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.