Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

C/O City

Diarienummer
Koordinator Stockholms Stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 13 606 240 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

C/O City sprider kunskap och skapar verktyg för att låta naturen lösa många av stadens stora utmaningar. Projektet har bidragit till att utveckla marknaden för produkter och tjänster inom urbana ekosystemtjänster. Resultaten har tillgängliggjorts med olika aktiviteter inom kommunikationen som konferenser, hemsida och Hållbar stad. C/O City samverkar med Naturvårdsverket och Boverket om ekosystemtjänster. C/O City har haft internationell spridning till framförallt Brasilien genom samverkat med aktörer i Fortaleza och Brasilia.

Resultat och förväntade effekter

Metoder och angreppssätt för att integrera ekosystemtjänster i stadsutveckling har börjat bli spridda och kända och finns brett tillgängliga bland annat genom föreningen C/O City, som blir ett viktigt nätverk för fortsatt utveckling, kompetenshöjning och marknad. Ekosystemtjänster har börjat integreras i certifieringssystemet Citylab. Beställare börjar aktivt ställa krav med fokus på EST i planering, upphandling och byggande.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som sju delprojekt som tillsammans har verkat för en resilient och mångfunktionell stadsnatur, som förmår att leverera nödvändiga ekosystemtjänster för städer. De sju delprojekten är 1-3) Verktyg och piloter 4) Forum 5)Kommunikation 6) Internationalisering 7) Projektledning. Det har funnits en stark kopplingarna mellan delprojekten. För att underlättats samverkan mellan partner och delprojekt skapades en samverkangrupp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00415

Statistik för sidan