Cirkulära blöjor - prenumerera, cirkulera och social nytta

Diarienummer 2018-03775
Koordinator COEST AB
Bidrag från Vinnova 317 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

"Cirkulära blöjor" syftar till att lösa dagens utmaningar med engångsblöjor genom att utveckla och testa en ny cirkulär affärsmodell för att erbjuda en fullskalig service av biobaserade plastfria blöjor. Stadsdelen Majorna i Göteborg kommer att användas som testbädd för ett mikro-test. Projektets mål är att utvärdera och utforma ett attraktivt affärsmodell för den svenska marknaden.

Förväntade effekter och resultat

"Cirkulära blöjor" är en förstudie som består av att huvudsakligen hitta information om den befintliga marknaden, analysera om det finns potential att skala upp affärsmodellen, analysera potentiella produktionsprocesser och genomföra ett mikro-test i Majorna, Göteborg. I slutet av projektet är målet att ha en affärsmodell som har potential att vara lönsam och hållbar och kunna utmana dagens marknad för blöjor. I detta projekt samlar vi in mycket kunskap genom att samarbeta med DYCLE i Berlin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem steg: - Marknadsanalys och översikt över lagar och förordningar - Lärande från DYCLE i Berlin - Analys av kundbeteende via scenarier. Utveckla ett eller flera förslag på affärsmodeller - Ett mikrotest och en analys av mikrotestet - Sammanfattning av projektresultat och planering av nästa steg

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.