Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära blöjor - prenumerera, cirkulera och social nytta

Diarienummer
Koordinator COEST AB
Bidrag från Vinnova 317 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utforska sätt att designa bort avfall från blöjor. Hur stort problem och hur mycket avfall som blöjor skapar har blivit ännu tydligare för oss under projektet Målet med projektet var att utvärdera affärsmodell för cirkulära blöjor som tjänst genom att analysera marknaden, kundbeteende och testa det tyska företaget DYCLEs modell i ett micro-test. Projektets alla delar har gått bra och projektet har fått mycket positivt gensvar och uppmärksamhet

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett en god första förståelse för den svenska marknaden och de internationella företag, produkter och tjänsteerbjudanden som finns idag Det finns ett stort intresse från föräldrar, partners och allmänheten för projektet och cirkulära blöjor som tjänst även om man vill få vidare förståelse för hur mycket miljönytta denna lösning ger i jämförelse med tyg- och konventionella blöjor Projektet har identifierat tydliga hinder som behöver mötas i form av produkt-, tjänste- och system design för att cirkulära blöjor som tjänst ska bli en hållbar och lönsam affär

Upplägg och genomförande

Framgången i detta projekt har varit att tidigt lära från någon som redan levererar blöjor som tjänst genom DYCLE och att med en gång involvera kunden (föräldrar) genom workshops, dialog i sociala medier, pilot där 10 familjer testade i två veckor och genom att skicka ut blöjor till ytterligare 10 föräldrar. Det lärande som detta görande har gett kunde vi inte fått från en skrivbordstudie Vi analyserat befintliga produkter och företag där vårs samarbete med Högskolan väst och den student som gör sin c-uppsatts har skapat ytterliggare lärande och perspektiv

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03775

Statistik för sidan