Cirkulär och biobaserad ekonomi

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 november 2018

Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Stängde 15 november 2018

För projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar för en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

Stängd
Stängde 13 september 2018

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Stängde 13 september 2018

Vi finansierar utveckling- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar.

Senast uppdaterad 17 januari 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-02242