Cirkulär och biobaserad ekonomi

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 27 februari 2020

Cirkulär och biobaserad ekonomi - från teori till praktik

Stängde 27 februari 2020

För projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar för en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

Stängd
Stängde 11 april 2019

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Stängde 11 april 2019

Vi finansierar utveckling- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar.

Stängd
Stängde 15 november 2018

Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Stängde 15 november 2018

För projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar för en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

Senast uppdaterad 3 november 2020

Diarienummer 2018-02242

Statistik för sidan