Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

Med denna utlysning vill vi främja lösningar som bidrar till en hållbar bygg- och anläggningssektor. Vi söker projekt inom innovationsområdena Hållbara material- och resursflöden, Hållbar kravställning och Gestaltad livsmiljö med fokus på hållbarhet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Tillämpade forskningsprojekt eller utvecklings- och innovationsprojekt på maximalt 26 månader.

Vem kan söka?

Konsortier där företag, forskningsinstitut, akademi och offentlig sektor samt andra relevanta aktörer kan ingå. Forskningsprojekt ska utföras av minst två projektparter, och utvecklings- och innovationsprojekt ska utföras av minst tre projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är 65 miljoner kronor för perioden 2023 till 2024. Vinnova finansierar upp till 65 procent av ett projekts stödberättigande kostnader, och bidraget per projekt kan maximalt uppgå till 7 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Stor satsning på byggande, bostäder och infrastruktur

  Denna utlysning är ett av fyra erbjudanden som Vinnova, Formas och de två strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment och Infra Sweden öppnar under november månad 2022.

  Den 16 november 2022 arrangerar vi även ett seminarium där du får veta mer om om utlysningarna, ställa frågor och bolla idéer. Seminariet innehåller även en matchmaking där du blir matchad med andra aktörer för att få testa idéer, få inspiration av andra och skapa nätverk. Du önskar själv vilket ämnesområde eller typ av aktörer du vill träffa.

  Här bokar du din plats till seminariet Stor satsning inom byggande, bostäder och infrastruktur

  I anmälningsformuläret fyller du också i vad du önskar få ut av matchmaking-delen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Stenberg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 23

  Susanne Liljeblad

  Kontaktperson

  +46 8 473 32 49

  Lars Ahlm

  Kontaktperson

  +46 8 473 30 29

  Lena Berg

  Kontaktperson

  +46 8 473 31 67

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-02717

  Statistik för sidan