Cirkulär och biobaserad ekonomi:

Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Stängde 15 november 2018

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserade ekonomi.

treklover2

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag täcker som högst 80% av projektets totala stödberättigande kostnader där maximalt bidrag per projekt är 1 miljon kronor.

Viktiga datum

 • 27 sep 2018
  Öppnar för ansökan
  27 sep 2018
 • 15 nov 2018
  Ansök senast kl 14:00
  15 nov 2018 kl 14:00
 • 10 dec 2018
  Beslut meddelas
  10 dec 2018
 • 10 dec 2018
  Projekt får starta
  10 dec 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi.

  Vi vänder oss till aktörskonstellationer som vill utreda policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi, i en nationell såväl som internationell kontext. Det kan röra sig om vittskilda faktorer som behöver belysas och utvärderas, exempelvis affärsmodeller, lagar, policys, regelverk, certifieringar, standarder, arbetsorganisationer- och processer, incitamentsstrukturer, konsumentbeteenden eller styrmedel.

  Projekt som finansieras förväntas belysa faktorer som hindrar alternativt främjar omställningen, och visa på konkreta exempel på hur projektresultaten ska tas vidare för att bidra till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Standarder, styrmedel och lagar som främjar en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Främja hållbar upphandling som ett verktyg för omställning till cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Hinder för expansion av cirkulära och/eller biobaserade lösningar har undanröjts.
  • Affärsmodeller och fler företag med grund i cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Ökad kunskap om cirkulär och/eller biobaserad ekonomi mellan Business-to-business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) samt Consumer-to-Consumer (C2C). 
  • Sverige är ledande i utvecklingen av uppförandekoder som främjar cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Sverige är ett föregångsland i omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext. 

  Se filmen som förklarar varför cirkulär ekonomi är framtiden

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  De aktörer som är närmast berörda av projektets resultat, det vill säga behovsägare, förväntas vara delaktiga i projektet.

  Aktiviteter som genomförs ska utreda hinder och möjligheter och visa på hur omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi ska drivas på efter projektets slut.

  Utveckling av tekniska lösningar, liksom lokalt orienterade initiativ eller de som rör ett enskilt företag, är en viktig pusselbit men är inte fokus i detta erbjudande.

  En omställning från ett linjärt och fossilbaserat samhälle till cirkulär och biobaserad ekonomi förväntas bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Mall projektbeskrivning utredning och tester (docx, 37 kB) Mall Effektlogik (pdf, 174 kB) CV mall (docx, 26 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  ida.langborg@vinnova.se

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Systematiskt stöd för Industriell symbios - ett modellområde och lärdomar från Lidköping Lidköpings kommun 952 400 kr Pågående 2018-04708
  Omställning och skalbarhet Zenit Design Group Aktiebolag 1 000 000 kr Pågående 2018-04718
  Verktyg för att hantera barriärer till cirkulära affärsmodeller för internationella marknader STIFTELSEN IMIT 999 349 kr Pågående 2018-04715
  Arena - ramverk för cirkulär omställning i Halland Varbergs kommun 1 000 000 kr Pågående 2018-04706
  Cirkulära yllekläder LANTBRUKARNAS EKONOMI-AKTIEBOLAG 903 272 kr Pågående 2018-04703
  Gemensam kunskapsgrund och framtidsbild som katalysator för en cirkulär omställning Å I ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB 1 000 000 kr Pågående 2018-04697
  Policy dialoger om bioekonomi för hållbar utveckling: värdeskapande, vägar och styrning STIFT THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, SEI 1 000 000 kr Pågående 2018-04695
  2000kvm Scale deep Scale out Scale up STIFTELSEN ROSENDALS TRÄDGÅRD 805 000 kr Pågående 2018-04686
  Omställning till cirkulär ekonomi - Hur kan lantbrukssektorn bidra? Högskolan i Halmstad 1 000 000 kr Pågående 2018-04684
  Utvärdering av fritidsbanker RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående 2018-04682
  Alla projekt för omgången

  Liknande erbjudanden och mer om CBE

  Stänger om 6 veckor
  Stänger om 6 veckor
  <p><span>I Utmaningsdriven innovation finansierar vi samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.</span></p>
  <p>Har ni en projektidé som bidrar i arbetet med att ställa om till cirkulärt och biobaserat?</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03299