Circular and biobased economy:

Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Closed 15 November 2018

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserade ekonomi.

Who can apply?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

How much can you apply for?

Vinnovas bidrag täcker som högst 80% av projektets totala stödberättigande kostnader där maximalt bidrag per projekt är 1 miljon kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi.

  Vi vänder oss till aktörskonstellationer som vill utreda policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi, i en nationell såväl som internationell kontext. Det kan röra sig om vittskilda faktorer som behöver belysas och utvärderas, exempelvis affärsmodeller, lagar, policys, regelverk, certifieringar, standarder, arbetsorganisationer- och processer, incitamentsstrukturer, konsumentbeteenden eller styrmedel.

  Projekt som finansieras förväntas belysa faktorer som hindrar alternativt främjar omställningen, och visa på konkreta exempel på hur projektresultaten ska tas vidare för att bidra till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Standarder, styrmedel och lagar som främjar en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Främja hållbar upphandling som ett verktyg för omställning till cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Hinder för expansion av cirkulära och/eller biobaserade lösningar har undanröjts.
  • Affärsmodeller och fler företag med grund i cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Ökad kunskap om cirkulär och/eller biobaserad ekonomi mellan Business-to-business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) samt Consumer-to-Consumer (C2C). 
  • Sverige är ledande i utvecklingen av uppförandekoder som främjar cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Sverige är ett föregångsland i omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext. 

  Se filmen som förklarar varför cirkulär ekonomi är framtiden

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  De aktörer som är närmast berörda av projektets resultat, det vill säga behovsägare, förväntas vara delaktiga i projektet.

  Aktiviteter som genomförs ska utreda hinder och möjligheter och visa på hur omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi ska drivas på efter projektets slut.

  Utveckling av tekniska lösningar, liksom lokalt orienterade initiativ eller de som rör ett enskilt företag, är en viktig pusselbit men är inte fokus i detta erbjudande.

  En omställning från ett linjärt och fossilbaserat samhälle till cirkulär och biobaserad ekonomi förväntas bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Ida Langborg

  Call for proposal responsible

  08-473 30 77

  Bengt Larsson

  Administrative issues

  08-473 31 14

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Risk management and instruments for new Swedish biorefineries SVENSKA BIOENERGIFÖRENINGENS SERVICE AKTIEBOLAG SEK 857 800 Ongoing 2018-04680
  Circular "on the go" packaging and disposables through increased reuse and recycling RISE INNVENTIA AB SEK 997 940 Ongoing 2018-04683
  Tools for managing barriers to circular business models for international markets STIFTELSEN IMIT SEK 999 349 Ongoing 2018-04715
  Circular food chain - from consumption to production INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG SEK 999 749 Ongoing 2018-04699
  Systematically scaling up Industrial symbiosis - a model area and lessons learned in Lidköping Lidköpings kommun SEK 952 400 Ongoing 2018-04708
  Circular economy transition - how can the agricultural sector contribute? Högskolan i Halmstad SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04684
  Harmonized knowledgebase and future perspectives as catalyst for a circular transition Å I ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04697
  Circular practices in business Örebro universitet SEK 912 000 Ongoing 2018-04685
  Cirkular woolen clothing LANTBRUKARNAS EKONOMI-AKTIEBOLAG SEK 903 272 Ongoing 2018-04703
  Responsive design: exploring institutional barriers to remanufacturing and reuse in higher education Högskolan i Borås SEK 750 000 Ongoing 2018-04716
  Procurement requirements for circular flows in the construction and demolition process Göteborgs Kommun SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04687
  Policy dialogues on Bioeconomy for Sustainable Development: value creation, pathways and governance Stockholm Environment Institute SEI SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04695
  Sustainable business model for managing used textiles - An analysis of public and private sector at municipal level Emmaus Stockholm SEK 722 000 Ongoing 2018-04709
  8 ton society - circular economy from theory to practice RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04707
  2000sqm Scale deep Scale out Scale up STIFTELSEN ROSENDALS TRÄDGÅRD SEK 805 000 Ongoing 2018-04686
  Sustainable wardrobes: identifying drives and barriers in consumer behaviour to enable circular fashion economies Göteborgs Universitet SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04678
  Evaluation and upscaling of Cellulosome enzyme systems for industrial lignocellulose feedstocks RISE PROCESSUM AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04700
  Policy-related prerequisites for a sustainable conversion to biobased plastics Stiftelsen Chalmers Industriteknik SEK 968 000 Ongoing 2018-04712
  Arena - framework for circular conversion in Halland Varbergs kommun SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04706
  Circular economi ZD Zenit Design Group Aktiebolag SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04718
  Circular deals - an international analysis of how deals and certificates can increase the use of secondary resources KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 999 953 Ongoing 2018-04681
  Evaluation of fritidsbanker RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04682
  PROCEED: Public Procurement with a Circular Economy EDge RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-04696
  ABC: mechanisms for Access-Based Circularity in Sweden KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 995 000 Ongoing 2018-04691
  Tools for revenue and profitability optimization of circular business models RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 599 723 Ongoing 2018-04694

  Liknande erbjudanden och mer om CBE

  Closed 25 September 2018
  Closed 25 September 2018
  <p><span>Stöd för att bidra till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri.</span></p>
  Closed 30 January 2019
  Closed 30 January 2019
  <p><span><span lang="EN-GB">We support projects that have the potential to solve a societal challenge through innovations and broad collaboration.&nbsp;<span><span lang="EN-GB">The outcome must clearly contribute to the Global Sustainability Goals in Agenda 2030</span></span>.&nbsp;</span></span></p>
  <p>A circular, bio-based economy is one of the keys to a sustainable society.&nbsp;</p>
  Page statistics Reference number 2018-03299