Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

The offer in brief

What can you apply for?

Who can apply?

How much can you apply for?

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi.

  Vi vänder oss till aktörskonstellationer som vill utreda policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi, i en nationell såväl som internationell kontext. Det kan röra sig om vittskilda faktorer som behöver belysas och utvärderas, exempelvis affärsmodeller, lagar, policys, regelverk, certifieringar, standarder, arbetsorganisationer- och processer, incitamentsstrukturer, konsumentbeteenden eller styrmedel.

  Projekt som finansieras förväntas belysa faktorer som hindrar alternativt främjar omställningen, och visa på konkreta exempel på hur projektresultaten ska tas vidare för att bidra till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Standarder, styrmedel och lagar som främjar en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Främja hållbar upphandling som ett verktyg för omställning till cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Hinder för expansion av cirkulära och/eller biobaserade lösningar har undanröjts.
  • Affärsmodeller och fler företag med grund i cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Ökad kunskap om cirkulär och/eller biobaserad ekonomi mellan Business-to-business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) samt Consumer-to-Consumer (C2C). 
  • Sverige är ledande i utvecklingen av uppförandekoder som främjar cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Sverige är ett föregångsland i omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext. 

  Se filmen som förklarar varför cirkulär ekonomi är framtiden

  You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as videoclips from YouTube. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

  Change your privacy settings

  Watch video on external page

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  De aktörer som är närmast berörda av projektets resultat, det vill säga behovsägare, förväntas vara delaktiga i projektet.

  Aktiviteter som genomförs ska utreda hinder och möjligheter och visa på hur omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi ska drivas på efter projektets slut.

  Utveckling av tekniska lösningar, liksom lokalt orienterade initiativ eller de som rör ett enskilt företag, är en viktig pusselbit men är inte fokus i detta erbjudande.

  En omställning från ett linjärt och fossilbaserat samhälle till cirkulär och biobaserad ekonomi förväntas bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Reference number 2018-03299

  Page statistics