Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Policyutveckling för hållbar industri

Det här erbjudandet riktar sig till olika typer av aktörer som tillsammans vill kraftsamla för att utveckla policy och styrmedel som främjar omställningen till en klimatneutral och cirkulär industri.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar med underlag till och stödjer samverkan kring utveckling av policy och styrmedel som främjar omställningen till en klimatneutral och cirkulär industri.

Vem kan söka?

Universitet, högskola, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst 4 projektparter ska medverka.

Hur mycket kan ni söka?

Bidrag kan beviljas med max 1 000 000 kr per projekt. Bidraget får motsvara maxi-malt 80% av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Ridder

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 31 64

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  + 46 8 473 31 57

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-02711

  Statistik för sidan