Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 984 927 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Projektet har skapat ökad kunskap om förutsättningar för Bergslagens verkstadsföretag att tillämpa cirkulär ekonomi. I projektet identifierades innovationsbenägna företag som med rimliga insatser bör kunna öka graden av cirkulär ekonomi. Projektet tog fram en metodik, som testades hos fyra företag. Projektet fångade utmaningar, möjligheter och goda exempel. En guide togs fram som beskriver cirkulär ekonomi, metodik, affärsmodeller och goda exempel. En workshop spred kunskap och ökade engagemanget. Regionala kompetenser och möjliga resurser identifierades.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att det finns utmaningar, men också möjligheter för mer innovationsbenägna företag att bygga cirkulära affärsmodeller. Vissa affärsmodeller stödjer redan cirkulär ekonomi. För att öka produkternas livslängd kan företagen bl.a. utveckla modulär design, standardisera, skapa end-of-life strategier, öka andelen renoveringar, skapa andrahandsmarknader och tjänstefiera. Goda exempel i framtagen guide påvisar konkurrensfördelar. Ökad regional dialog om cirkulär ekonomi förväntas öka intresset och generera åtgärder bland företagen.

Upplägg och genomförande

Projektet hade ett bra upplägg med blandningen av företag och stödjande experter. Aktörerna gick in med öppna ögon för att diskutera och analysera möjligheter och utmaningar. Traditionella affärsmodeller utmanades av cirkulära principer och skapade medvetenhet, förståelse och ökad kunskap. Företagsbesöken gav värdefull information till metodutveckling, guide och behovsanalys. Framtagen guide kommer ge ett stöd i framtida operativt arbete. Avslutade workshop gav goda inspel. En utmaning är att locka företagen från vardagen, för att öka kunskapen om cirkulär ekonomi.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03105

Statistik för sidan