Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Cirkulär cellulosa till framställning av textilfiber

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & kemiteknik
Bidrag från Vinnova 2 260 000 kronor
Projektets löptid augusti 2021 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer inom BioInnovation

Syfte och mål

Syftet var att möjliggöra en cirkulär och resurseffektiv cellulosaekonomi i Sverige. Havreskal, vetehalm, bomull och viskos identifierades som potentiella marknader och bearbetades för extraktion av cellulosa och omvandlades till en dissolvingmassa. Högst marknadspotential ser man i havreskal, där logistiken redan finns, volymerna är relevanta (40 000 ton/år i södra Sverige) och idag ser man inget högre värde än biogas. Projektet har handlett 6 exjobbare och genererat 3 manuskript som ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatserna från projektet pekar på möjligheterna (inkl. relevansen av uppskalningsprocesser och marknadspotential) med cellulosarester. Det visades att högst potential kan ses i massor utvunna ur vetehalm och havreskal. Den teknoekonomiska och miljömässiga analysen identifierade hot-spots i processen för ytterligare optimering. Resultaten presenterades vid flera tillfällen för olika målgrupper, och det förväntas att det kan öka intresset för ett mer resurseffektivt utnyttjande av dessa strömmar.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett 2-årigt arbete och utgick från 7 mindre arbetspaket för att uppnå syftet och målen. Huvudfokus var att utveckla och optimera utvinningen av cellulosa från utvalda cellulosarika restströmmar för att validera de mest resurseffektiva utvinningsprocesserna, baserat på materialegenskaper, materialutbyte samt kemikalie- och energibehov. Eftersom forskningen var av tillämpad karaktär och involverade både industri och akademi gjordes vissa modifieringar av projektplanen med godkännande av styrgruppen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2021-02093

Statistik för sidan