Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Churned.io

Diarienummer
Koordinator ROBOKITE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en konceptversion av vår plattform med grundläggande funktionaliteter samt genomföra marknadsanalys. Dessa mål har uppfyllts. Vi har tagit fram kravspecifikationen, utvecklat Alfa-versionen av plattformen samt verifierat tillhörande funktionaliteter. Dessutom har vi genomfört intervjuer med potentiella kunder och samlat in deras feedback som kommer att användas för att optimera vårt erbjudande.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi bekräftat den tekniska och marknadsmässiga potentialen hos Robokites teknologi samt identifierat ny funktionalitet och på ett bättre sätt anpassat plattformen efter kundernas behov. Resultatet av våra analyser och utvärderingar kommer att utgöra ett underlag för strategiska beslut relaterade till utvecklingen av teknologin.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i två arbetspaket. Det första arbetspaketet fokuserade på de tekniska aspekterna. Vi har tagit fram Alfa-versionen av vår plattform samt validerat de grundläggande funktionaliteterna. Under detta arbetspaket har vi även utvecklat en kravspecifikation på den slutgiltiga lösningen. Det andra arbetspaketet var fokuserat på de marknadsmässiga aspekterna. Genom intervjuer med potentiella kunder har vi fördjupat vår kunskap kring kundbehov, bekräftat betalningsviljan för vår lösning samt optimerat affärsmodellen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00310

Statistik för sidan