Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Churned.io

Reference number
Coordinator ROBOKITE AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - July 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram en konceptversion av vår plattform med grundläggande funktionaliteter samt genomföra marknadsanalys. Dessa mål har uppfyllts. Vi har tagit fram kravspecifikationen, utvecklat Alfa-versionen av plattformen samt verifierat tillhörande funktionaliteter. Dessutom har vi genomfört intervjuer med potentiella kunder och samlat in deras feedback som kommer att användas för att optimera vårt erbjudande.

Expected effects and result

I projektet har vi bekräftat den tekniska och marknadsmässiga potentialen hos Robokites teknologi samt identifierat ny funktionalitet och på ett bättre sätt anpassat plattformen efter kundernas behov. Resultatet av våra analyser och utvärderingar kommer att utgöra ett underlag för strategiska beslut relaterade till utvecklingen av teknologin.

Planned approach and implementation

Projektet var uppdelat i två arbetspaket. Det första arbetspaketet fokuserade på de tekniska aspekterna. Vi har tagit fram Alfa-versionen av vår plattform samt validerat de grundläggande funktionaliteterna. Under detta arbetspaket har vi även utvecklat en kravspecifikation på den slutgiltiga lösningen. Det andra arbetspaketet var fokuserat på de marknadsmässiga aspekterna. Genom intervjuer med potentiella kunder har vi fördjupat vår kunskap kring kundbehov, bekräftat betalningsviljan för vår lösning samt optimerat affärsmodellen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 2 March 2017

Reference number 2017-00310

Page statistics