Churned.io - en unik onlinetjänst som mobilsspelbranschen väntat på

Diarienummer 2017-04561
Koordinator ROBOKITE AB
Bidrag från Vinnova 899 705 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Målet med FAS2 projektet ar att ta fram en Beta-version av tjänsten churned.io, validera den med användare, genomföra en fördjupad marknadsanalys samt IPR-undersokningar. På grund av ökad teknisk komplexitet har tjänsten målen endast delvis uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi fått ytterligare feedback och lärdom hur tjänsten skall utformas för den skall ha bästa möjliga kommersiella förutsättningar. Ytterligare utveckling kommer att behövas för att kunna validera beta versionen av tjänsten. Det är dock inte ovanligt att man stöter på tekniska utmaningar vid utveckling av komplexa mjukvaruplattformar som denna.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i fyra arbetspaket. Arbetspaketet avseende markndsmässiga aspekterna & IPR har fördjupat var kunskap kring kundbehov, bekräftat betalningsviljan för vår lösning samt optimerat affärsmodellen. Där har vi stött på ytterligare frågestallningar kring var lösning och det nya regelverket för den nya dataskyddsforordningen GDPR. De resterande arbetspaketen består i huvudsak av utveckling och där har vi stött på vissa tekniska utmaningar. Dessa har analyserats och vi har hittat lösningar hur dessa ska hanteras vilket dock kräver mer utvecklingen än planerat.

Externa länkar

n/a

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.