Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CDTS (CRISS Disease Tracking System)

Diarienummer
Koordinator CRISS AB
Bidrag från Vinnova 407 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektet undersöker hur man med hjälp av nya innovationer i kombination med förändrade informationsflöden och arbetssätt kan underlätta identifiering av eventuellt uppkomna utbrott av smittsamma sjukdomar. Prototyp för insamling av information har utvecklats. Med hjälp av prototypen har direktrapportering från verksamheter som t ex förskolor prövats parallellt med inhämtning av information från 1177 vårdguiden för presentation för smittskyddsläkare i syfte att utgöra underlag för beslut om åtgärd avseende smittrisker. Tre workshops har genomförts med projektparterna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ökad förståelse för hur identifikationer för smittorisk kan inhämtas, främst genom direktrapportering från förskolor. Under test tillsammans med förskolor och smittskyddsläkare har vid några tillfällen misstänkta utbrott kunnat identifieras. I dessa fall har informationen om ökad frånvaro gjort att smittskyddsläkaren kunnat följa respektive förskola aktivt och kunnat ta ställning till behov av fördjupad analys och ev. åtgärder. Detta utgör grund för hur samverkan mellan aktörerna kan utformas vad gäller informationsflöden såväl som arbetssätt.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet var att genomföra två workshops med projektparterna. Detta genomfördes och dessutom genomfördes ytterligare en workshop avseende frågeställningar om hur personlig integritet kan hanteras. Vidare har en prototyp utvecklats för inmatning av frånvaro samt för analys av inrapporterade data. Prototypen har prövats dels hos förskolorna och dels av smittskyddsläkaren. En frågeställning som restes under projektet var möjligheten att utveckla en app där föräldrar själva kan rapportera frånvaro vilket dessutom skulle kunna ge förälders hälsostatus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04215

Statistik för sidan