Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CAT Connected Automated Truck

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppnått målen att demonstrera hur förarlösa lastbilstransporter kan möjliggöras med förstärkt uppkoppling baserad på 5G, uppkopplade tjänster och ekosystem samt fjärrstyrning av fordon. Krav på uppkoppling, annan teknisk infrastruktur samt uppkopplade stödtjänster har identifierats och testats i praktiska försök. Ett antal demonstrationer av publik karaktär lyft fram såväl utmaningar som möjligheter med automatiserade transportlösningar utan förare i fordon.

Långsiktiga effekter som förväntas

-Tester visade att enstaka fordon kan fjärrstyras via rätt injusterad 4G/LTE, men att 5G kommer behövas för större fordonsflottor. -Försök med körning på allmän väg i samverkan med DB Schenker, Lidl m fl gav värdefulla erfarenheter inför framtida införande i större skala. -Flera publika demonstrationer rönte har rönt stor uppmärkhet och lyft fram potentialen -Potentialen för att effektivisera godstransporter med hjälp av elektriska automatiserade fordon och transportsystemlösningar bedöms som enorm vad gäller minskade utsläpp, ökad säkerhet och affärspotential.

Upplägg och genomförande

Huvudaktiviteter i projektet: -Inledande tekniska tester med fjärrstyrning av Einride T-pod på ASTA Zero. -Försök med körning på allmän väg i Jönköping i samarbete med DB Schenker. -Försök i stadsliknande miljö i Kista med Einride samt med forskningsfordonet RCV. -Demonstrationer vid Mobile World Congress med fordonet på Asta Zero i Sverige och fjärrstyrning från Barcelona. Vid samtliga försök användes Drive Sweden Innovation Cloud för att koppla upp ett uttökat ekosystem med bland annat trafikdata och funktioner för geofence mm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 januari 2020

Diarienummer 2018-03928

Statistik för sidan