Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Byggautomation - Armering

Diarienummer
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sveriga AB
Bidrag från Vinnova 4 187 900 kronor
Projektets löptid augusti 2020 - juli 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Senast uppdaterad 16 december 2021

Diarienummer 2020-00364

Statistik för sidan