Bygga Neurolearns "AI as a Service"-affär genom kunddriven affärsutveckling

Diarienummer 2018-01200
Koordinator Neurolearn AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Neurolearn kommer att ta hjälp av skarpa kundcase vidareutveckla affärserbjudandet inkl prismodell och prissättning samt etablera prototyp av globalt skalbar leveransmodell. Målet är att ha uppått detta med genom de planerade aktiviteterna.

Förväntade effekter och resultat

Vårt främsta mål är att öka företagets ekonomiska tillväxt inom det första året. Vi har en aktuell kundlista, men behöver ytterligare finansiering för att skapa struktur i företaget. I ett femårigt perspektiv kommer det att vara nödvändigt för Neurolearn att visa ett ökat mervärde och positiva affärseffekter. Genom att visa hur machine learning effektiviserar verksamheter och kan vara ett beslutsstödsverktyg kommer det att vara en huvuduppgift för alla machine learning-relaterade företag inom snar framtid bana väg framåt för en ansvarsfull användning av AI.

Planerat upplägg och genomförande

Mål 1: Vidareutveckla affärserbjudandet inkl prismodell och prissättning Paketering av erbjudande Framtagning av prismodell Validering av erbjudande och prismodell med ett antal prospekts Genomförande av kundcase Uppföljning och lärande av genomförda uppdrag Framtagning av översiktlig säljplan utifrån kund- och marknadsinsikter Mål 2: Etablera prototyp av globalt skalbar leveransmodell Bygga upp datalagringsstruktur i en molntjänst Hantering av kundtränad algoritm Gränssnitt för kund Admingränssnitt Integrationsstrategi för uppdatering av kunddata

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.