Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bygga Neurolearns "AI as a Service"-affär genom kunddriven affärsutveckling

Diarienummer
Koordinator Neurolearn AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att med hjälp av skarpa kundcase vidareutveckla affärserbjudandet inkl prismodell och prissättning samt etablera prototyp av globalt skalbar leveransmodell. Vi har lyckats med detta tack vare kunddriven affärsutveckling genom ett antal olika aktiviteter och uppdrag. Exempelvis offereringar, säljmöten, deltagande på matchmaking-event (uttagna av Ignite), pitchningar och genomförande av betalda kunduppdrag. VINNOVAs bidrag har varit avgörande för att kunna utveckla och pivotera affärserbjudandet inkl prismodell och prissättning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt främsta mål var att öka företagets ekonomiska tillväxt inom det första året. Det har vi lyckats med i och med betalda kunduppdrag. Vi har även satt upp en fungerande infrastruktur och teknisk leveransplattform i AWS för körning större modeller (algoritmer och kombinationer av algoritmer). Vi hade endast möjlighet till körningar av mindre modeller och datamängder tidigare. Vi är mycket nöjda med utfallet som vi har nått tack vare den kunddrivna utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Vi hade två huvudsakliga aktvitetsområden: Mål 1: Med hjälp av skarpa kundcase vidareutveckla affärserbjudandet inkl prismodell och prissättning Mål 2: Etablera prototyp av globalt skalbar leveransmodell Vi har arbetat med båda dessa områden. Vår analys av arbetet är att vi tack vare det arbete med sälj, offereringar, pitchningar och deltagande i matchmaking-event lärt oss hur marknaden (=kunderna) värderar nytta och teknik och hur de ser på presentationer och pitchningar av ett bolag som Neurolearn.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01200

Statistik för sidan