Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Blockchain

Diarienummer
Koordinator SPLITGRID AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Genom att integrera blockchain i vår plattform kommer våra avtal att bli fullt spårbara genom livscykeln och dessutom ha ett mycket starkt integritetsskydd gällande förändringar. Projektet har skapat en ökad trygghet i Splitgrids system

Resultat och förväntade effekter

Projektet slutfördes framgångsrikt och Splitgrid kommer att kunna följa avtalshanteringen i detalj och därutöver ta fram gamla versioner av avtalen historiskt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med en behovsanalys under ett antal möten för att definiera exakt scope för projektet. Därefter startades projektet och utvecklades hos Splitgrids partners innan det till slut implementerades på våra egna servrar. Tester och rättningar genomfördes därefter och dokumentation av projektet levererades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01008

Statistik för sidan