Blockchain

Diarienummer 2018-01008
Koordinator SPLITGRID AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Målet med projektet är att förbättra systemvarans funktionalitet. Då vår systemvara kräver ett antal godkännanden från externa partner, är målet att detta skall ske på ett mycket enklare sätt, och underlätta för användaren att utnyttja våra tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Med Blockkedje-tekniken är vår förväntan att alla avtal kommer att enkelt hanteras i "smarta avtal", där enkelheten kommer att göra vår produkt mer funktionell. Med tekniken på plats, kommer vi kunna erbjuda bättre underlag för bokföring och redovisning. I samband med internationalisering kommer säkerheten att vara förbättrad.

Planerat upplägg och genomförande

V1 Struktur - uppstart v2 - 4 Registrering - Log in/Log out - UI v5 - 7 Kontrakt - Förvaltning - Säljinformation v8 - 11 Betalningar - Instruktioner - Rapportsystem v 12 Kontroll - Justering - Dokumentation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.