Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Blockchain

Reference number
Coordinator SPLITGRID AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - August 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Genom att integrera blockchain i vår plattform kommer våra avtal att bli fullt spårbara genom livscykeln och dessutom ha ett mycket starkt integritetsskydd gällande förändringar. Projektet har skapat en ökad trygghet i Splitgrids system

Expected results and effects

Projektet slutfördes framgångsrikt och Splitgrid kommer att kunna följa avtalshanteringen i detalj och därutöver ta fram gamla versioner av avtalen historiskt.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes med en behovsanalys under ett antal möten för att definiera exakt scope för projektet. Därefter startades projektet och utvecklades hos Splitgrids partners innan det till slut implementerades på våra egna servrar. Tester och rättningar genomfördes därefter och dokumentation av projektet levererades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 4 May 2018

Reference number 2018-01008

Page statistics