BiodiverCity steg 3

Diarienummer 2015-04416
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 6 504 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (autumn)

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram nya, gröna lösningar som bidrar till att göra städer mer hållbara, mer motståndskraftiga mot klimatförändringar och öka den urbana biologiska mångfalden. Ett lika viktigt syfte är att skapa tillväxt inom den gröna näringen:

*Verifiera affärsmodellerna genom att bygga sex nya tillämpningar av gröna lösningar *Utvärdera casen från steg 2

*Sprida projektresultatet genom handbok och utbildningar.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut ska lösningarna ha sålts till ett antal beställare på den nationella och internationella marknaden. Lösningarna har bidragit till grönare, mer biodiversa och mer socialt hållbara städer.De färdigbyggda lösningarna används av projektets leverantörsföretag som ett led i att marknadsföra värdekedjor och produkter. Fakta om produkternas radikalt besparande effekter, låga skötselbehov och långa varaktighet visar ytterligare på den ekonomiska nyttan vilket leder till nya affärsmöjligheter. Resultat från utvärderingarna har bidragit till att ytterligare finslipa produkterna.

Planerat upplägg och genomförande

Minst ett tiotal företag kommer att, under ledning av Sustainable Business Hub och med input av kunskap från Sveriges Lantbruksuniversitet och andra kunskapstunga organisationer, definiera produkter för kommersialisering och bilda värdekedjorför att få med hela processen från idé via installation till drift. Detta sker i samspel med att fem nya case byggs med utgångspunkt i erfarenheterna från steg 2. Utvärderingen av byggda case i steg 2 bildar ett viktigt kunskapsunderlag och kommer att sammanfattas i en handbok.

Externa länkar

www.malmo.se/biodivercity

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.