BiodiverCity steg 3

Diarienummer 2015-04416
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 6 494 020 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering 2015 (höst)

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att ta fram nya produkter, tjänster och processer för att skapa gröna, hälsosamma städer med hög biologisk mångfald. Runt 20 olika produkter har skapats, främst genom de case som genomförts med byggherrar samt fastighetsbolag som beställare. Några produkter har också tagits fram som värdekedjor. Produkterna som tagits fram är nya och innovativa, och många av spjutspetskaraktär. Lösningar från framför allt tidigare projektsteg har utvärderats och resultaten från alla steg kommunicerats genom en lång rad olika kanaler.

Resultat och förväntade effekter

Vi, konstellationen, är oerhört nöjda med resultatet, både vad gäller lösningar och produkter, utvärdering och kommunikation. Vi kan se att projektet ger effekter genom att höja kunskapsläget vad gäller biologisk mångfald i den byggda miljön. Både som goda exempel via guidningar och annan kommunikation och på ett mer djupgående plan hos de parter som deltagit i projektet och vars representanter i vissa fall har gått vidare i byggbranschen och verkar som ambassadörer för idéerna. Låg kunskapsnivå hos beställare är identifierad som den största barriären för att prioritera urban biologisk mångfald.

Upplägg och genomförande

Projektets kärna har varit utveckling och test av blågröna spjutspetslösningar i verkliga case. Utvärdering och forskning samt kommunikation har sedan kretsat kring dessa case. Vår bedömning är att efterfrågan av sådana produkter som projektet skapat fortfarande är låg, om än kraftigt ökande, och att det inte har varit möjligt att börja i en annan ände genom att färdiga produkter erbjuds på marknaden. Med projektets upplägg har goda exempel skapats, och kunskapsnivån har stigit i delar av branschen.

Externa länkar

Projektets officiella hemsida som varit i bruk sedan 2011 och som kommer att underhållas av Malmö stad framöver.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.