Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Diarienummer
Koordinator Ren Fuel K2B AB
Bidrag från Vinnova 2 835 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - mars 2024
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Viktiga resultat som projektet gav

Trafikskyltar tillverkas idag huvudsakligen av aluminium eller fossilbaserade fiberförstärkta kompositer. Syftet med projektet var att bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att erbjuda nya produkter baserade på förnybara råvaror för att ersätta de befintliga lösningarna och därmed minska de tillhörande koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Ett syfte var att verifiera en ny värdekedja som använder restprodukter från den svenska massaindustrin och att utvärdera att tekniska, ekonomiska och miljömässiga kriterier kan uppfyllas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta projekt utvecklade framgångsrikt helt förnybara ligninbaserade hartser och utvärderade demoexemplar av trafikskyltar i utomhusmiljöer. Lovande resultat vad gäller hållbarhet och vidhäftning av märkningsfolie banade väg mot helt biobaserade trafikskyltbärare bestående av det nyutvecklade ligninbaserade hartset, tillsammans med förstärkningsmedel erhållna från vegetabiliska avfallsströmmar. Den minskade miljöpåverkan jämfört med befintliga alternativ utvärderades också, vilket borde påverka inom vägutrustningssektorn och driva på för ökad hållbarhet.

Upplägg och genomförande

Projektet samlade aktörer i varje steg i den nyutvecklade värdekedjan, vilket gav en bred vision och underlättade utarbetandet av genomförbarhets- och implementeringsprognoser. En tydlig färdplan kom överens om (1) uppskalning av produktionen i Sverige samtidigt som miljöpåverkan minimeras och ett konkurrenskraftigt marknadspris, (2) ytterligare optimering för att möta tekniska krav, och (3) implementeringsscenarier i svensk miljö med fokus på råvara tillgänglighet och stegvis installation utan att störa hela sektorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 april 2024

Diarienummer 2021-01057

Statistik för sidan