Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Diarienummer
Koordinator Ren Fuel K2B AB
Bidrag från Vinnova 2 835 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - mars 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att bidra till en klimatneutral transportinfrastruktur genom att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp som uppkommer vid användningen av dagens trafikskyltar med hjälp av att införa nya och innovativa produkter baserade på förnybara råvaror. Genom projektet är ett vidare syfte med studien att verifiera en ny värdekedja som använder restprodukter från svensk massaindustri för att tillverka trafikskyltar.

Förväntade effekter och resultat

Under projektet kommer demoexemplar av förnybara trafikskyltar att produceras och utvärderas i en operativ miljö för att utvärdera produkternas mekaniska prestanda som ställs mot den kommersiella kravbilden. Resultat av projektet förväntas att presenteras i form av en möjlig implementationsplan och sammanställning av den utförda genomförbarhetsstudien. Här utvärderas värdet i att substituera fossila material i trafikskyltar mot ett nytt ligninbaserat material med avseende på hållbarhet, prestanda och ekonomisk genomförbarhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppbyggt i 5 arbetspaket: Receptformulering och utvärdering på laborativ skala (AP1), Uppskalning och produktion av demoprodukter (AP2), Utvärdering (AP3), Verifiering och tester i operativ miljö (AP4), Sammanställning av genomförbarhet och implementationsplan (AP5).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2021

Diarienummer 2021-01057

Statistik för sidan