Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BIM Experience - App för visning av ritningar och 3D-modeller i Augmented Reality

Diarienummer
Koordinator INFORMATION EXPERIENCE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram och utvärdera AR-teknik i iPad för hantering av 3D-modeller på byggarbetsplatsen. Genom att fokusera på att bygga en enkel och robust lösning ger appen möjlighet att använda AR-visualisering på alla typer av projekt från förskolor till sjukhus- och brobyggen.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med projektet var att få möjlighet att testa en enklare och billigare teknik för Augmented Reality genom att erbjuda en app för iPad. Utfallet har varit positivt med stort gensvar och intresse för vår applikation bland våra tidiga testare.

Upplägg och genomförande

Fokus har varit på att i samverkan med arbetsledare och BIM-koordinatorer på projekt skapa en app som möter verkliga behov på byggarbetsplatsen. Genom tät dialog har det varit möjligt att fokusera på funktioner som verkligen efterfrågas och minska risken för fel i produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00505

Statistik för sidan