Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Betalansering och utveckling av Tellus.news

Diarienummer
Koordinator SWELL TUNES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Samtliga mål för projektet uppnåddes under projekttiden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet gav insikter som vi annars inte hade kunnat komma fram till, gällande utformning av tjänsten, affärsmodellens utformning, och liknande. Dessa ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med Tellus.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes på heltid av samtliga inblandade. Det var tillräckligt utmanande även i det läget, varför vi bedömer att projektets utförande hade varit betydligt svårare om ens möjligt om det gjorts i mindre skala.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00813

Statistik för sidan