Betalansering och utveckling av Tellus.news

Diarienummer 2017-00813
Koordinator SWELL TUNES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Syfte och mål

Samtliga mål för projektet uppnåddes under projekttiden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet gav insikter som vi annars inte hade kunnat komma fram till, gällande utformning av tjänsten, affärsmodellens utformning, och liknande. Dessa ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med Tellus.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes på heltid av samtliga inblandade. Det var tillräckligt utmanande även i det läget, varför vi bedömer att projektets utförande hade varit betydligt svårare om ens möjligt om det gjorts i mindre skala.

Externa länkar

Tellus gets you up to date on all the world´s current events, in just a few minutes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.