BERA Studie

Diarienummer
Koordinator SensoDetect AB
Bidrag från Vinnova 10 229 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag