BERA Study

Reference number
Coordinator SensoDetect AB
Funding from Vinnova SEK 10 229
Project duration May 2017 - June 2017
Status Completed
Venture Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Call Resebidrag för små och medelstora företag

Last updated 25 November 2019

Reference number 2017-02723

Page statistics