Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bättre hälsa i en allt sötare värld genom socialt entreprenörskap

Diarienummer
Koordinator THIS Less-is-more Community Nordic AB - This Sugar Reduced Nordic AB uä
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektidén är att minska den epidemiska utvecklingen av fetma, diabetes2 och hjärt/kärlsjukdomar som orsakas av överkonsumtion av socker. Att samtidigt reducera konsumtion av socker, påverka hälsoproblem och skapa lönsamhet är utmaningen för vår innovativa affärsmodell. Målet är att påverka människors val genom att erbjuda konsumenter livsmedel, drycker, sötsaker, bakelser och andra produkter med hälsosam sötma genom unika mötesplatser och e-handel för att starta en folkrörelse för hälsosam sötma parallellt i Gävle och Wuhan/Kina

Långsiktiga effekter som förväntas

En konferens genomfördes med Wuhan/Gävle och avtal skrevs för mot överkonsumtion av socker Mötesplats Gävle har använts som test, data har samlats in för att utvärdera konsumenters acceptans av produkter med ”hälsosam sötma”. Kursutbud, produkter, tjänster har tagits fram, Carl Malmsten utformar nordisk designprofil. Ett franchisekoncept har strukturerats för expansion nationellt/internationellt- IT-system har utvecklats för hemsida/appstore/webshop. Detta är utgångspunkt för folkrörelsen genom mötesplatser, kurser/demonstrationer och hälsosamt söta produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra delar. Starten var en konferens mellan Gävle och Wuhan för parallell satsning mot överkonsumtion av socker, vilket resulterade i ett avtal samt start av aktiviteter både i Gävle och Wuhan Som en viktig del för acceptans i Kina av vårt upplägg, har mötesplatsen i Gävle visats upp som centrum för regional påverkan av sockerkonsumtionen. Mötesplatsen, systemen för e-handel/kommunikation, framtagning av produkter med hälsosam sötma samt franchisepaket är avgörande för fortsatt verksamhet i Kina. Samma reaktion har tänkbara partners inom retail i Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00666

Statistik för sidan