Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avgörande förbättring av världens mest miljövänliga displayteknologi

Diarienummer
Koordinator rdot AB
Bidrag från Vinnova 399 751 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med projektet var att visa på förutsättningar att tillverka en tryckt passiv matrisadresserad display i stor skala. Denna display skulle vara både mer energieffektiv och mer miljövänlig i produktion jämfört med existerande teknologier. Detta mål har uppnåtts och vi har i projektet tagit fram en demonstrator som visar att tekniken, med lite modifieringar, har stor marknadspotential.

Långsiktiga effekter som förväntas

I och med detta projekt har ett mycket stort steg tagits och resultaten ser riktigt lovande ut när det kommer till passiv matrisadressering av tryckta elektrokroma displayer. Att detta är möjligt att åstadkomma i en screentryckningsprocess, genom att kombinera rätt typer av material i pixeluppbyggnaden och utan att använda några andra aktiva eller passiva komponenter, är helt unikt och kommer att underlätta kommersialiseringsarbetet.

Upplägg och genomförande

Följande steg planerades: 1. Framtagning av pixlar med tröskelspänning (RISE Acreo AB) 2. Utveckling av tryckmetod (RISE Acreo AB + Rdot AB) 3. Tryckning av segmenterad matrisdriven display (RISE Acreo AB) 4. Utveckling av drivelektronik (Rdot AB) 5. Demonstration av segmenterad matrisdriven display (Rdot AB) Genomförandet har i stora drag gått enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-03464

Statistik för sidan