AvBIT - Avatarbaserad intervjuträning

Diarienummer 2017-03775
Koordinator AvBIT Labs AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

AvBIT kommer att vidareutveckla webplattformen för att kunna erbjuda effektiv intervjuträning på distans för professionella grupper (lärare, socialsekreterare, sjukvårdspersonal, psykologer, advokater, domare, poliser, asylutredare). Yrkesgrupperna ska genom sin ökade kunskap kring att hantera känsliga samtal med barn känna sig tryggare i sin yrkesroll samt att därigenom på ett bättre sätt öka barns möjligheter till att göra sin röst hörd då barn signalerar att de kan ha varit utsatta för våld och övergrepp.

Förväntade effekter och resultat

Att kunna utveckla integrerade ljudmanipuleringsfunktioner till webplattformen vilket möjliggör att systemet kan användas från alla typer av datorer och påtagligt öka takten för uppskalning av projektet. Kursdeltagare kan efter utbildning själva genomföra träning på lokal nivå med hjälp av AvBIT. Repetitionsutbildning är viktig för att hålla uppe sin kapacitet och denna utveckling säkrar därmed tillgången på repetitionsutbildning på ett flexibelt sätt. Analys och testprojekt ska säkerställa utvecklingskvalitén och specifika behov.

Planerat upplägg och genomförande

Utvärdering, analys och programmering av ny integrerad ljudmanipulationsfunktion till AvBIT plattformen kommer att genomföras. Mot bakgrund av genomförda studier bedömer vi att kunna utveckla programvara för att förändra avatarens röst i realtid i en integrerad lösning. Pilotprojekt/utvärdering kring den senaste versionen av AvBIT, kvalitetssäkring av upplägget och även få hjälp med att prioritera vilka delmoment som användaren ser som mest centrala för optimal träningseffekt.

Externa länkar

www.avbitlabs.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.