Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AvBIT - Avatarbaserad intervjuträning

Diarienummer
Koordinator AvBIT Labs AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsyfte ar att vidareutveckla den avatarbaserade intervjuträningen och göra den tillgänglig för fler yrkesgrupper. Genom projektets framgång att ha utvecklat en flexibel mediaserverlösning läggs grunden till att vuxna oavsett plats kan få tillgång till utbildning via sin dator. Detta är även grunden i vår affärsmodell att med en utbildningsplattform som bas kunna skala upp verksamheten nationellt och internationellt utan att vara begränsade till ett fåtal utbildningsledare. Detta öppnar möjligheter att öka vuxnas kapacitet att hantera känsliga samtal med barn

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i att vi nu lyckats att anpassa en mediaserver till den avatarbaserade intervjutränings specifika behov. Detta har även resulterat i tillgång till ljudmanipulering av rösten från valfri dator som både ökar tillgänligheten och skapbarheten kring modellen och ger deltagare efter utbildningen tillgång till exempelvis repetitionsutbildning. Deltagare kan då själva agera instruktör och styra avataren inkl. ljudmanipulering och annan deltagare agerar som intervjuare i övningen. Vi har även fått ökad insikt kring kundbehov och utvecklar en lightversion.

Upplägg och genomförande

De huvudsakliga momenten innefattade programmering och utveckling av mediaservern innefattande möjlighet till manipulering av instruktörens röst i realtid från valfri dator. Totalt 3 veckors programmering har köpts in för programmering av moment kopplade till mediaservern. I huvudmomenten har vi hållit oss till den grundläggande planen. Pilotprojektet valdes att ej genomföras då vi under våren fick kunskap kring nya tekniska lösningar som medför implementering av planerade funktioner blir tillgängliga snabbare och då är lämpligare att visa upp för kund i pilotprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03775

Statistik för sidan