Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktionskraft del 1

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

En genomförd inventering av existerande initiativ som syftar till ökat teknikintresse bland ungdomar och projektet har identifierat initiativ som lämpar sig för uppskalning för att nå fler ungdomar på en nationell nivå. Projektet har också lyckats etablera ett kontaktnät bland lärare, studie- och yrkesvägledare samt identifierat kontaktvägar till denna målgrupp

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet är en del i Smartare Elektroniksystems arbete med att säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning och har varit inriktat på förberedelser inför större satsningar på att öka intresset för ungdomar att välja för branschen relevanta gymnasieutbildningar. Nästa steg blir att, baserat på projektresultaten, på årskonferensen presentera ett förslag till gemensam satsning för flertalet strategiska innovationsprogram.

Upplägg och genomförande

Parallellt med inventeringen av existerande initiativ har bedrivits aktiviteter som nätverkande, workshops och event för att informera och inspirera, men även fånga upp behov från lärare, studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan för att förstå deras behov av material och möjligheter att öka medvetenheten om och statusen för elektronikbranschen som framtida arbetsplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-00233

Statistik för sidan