Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attract (Attractive and Sustainable Cities in Cold Climate)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har nu ett konsortium bestående av 16 kompletterande partners, där flertalet verkar på en internationell marknad. Samtliga partners som är viktiga för ett lyckat resultat även efter projektform B och C finns med. Letter-of-intents har tagits fram, där konsortieföretagen kommer att få skriva på att de förbinder sig att medverka i projektet, förutsatt att Vinnova tilldelar projektet medel. Centek ansvarar för att skrivning av äganderättskontrakt (vid bifall av ansökan) skrivs under av parterna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utifrån projektidén har vi identifierat sex sektorsövergripande WP, där WP1 har huvudansvar för att hantera innovationsprocessen inom Attract. övriga WP innehåller utveckling av kommersialiserbara varor och tjänster relaterade till 1) attraktiva prefabricerade lågenergihus (inklusive innemiljö) 2) attraktiv utemiljö 3) hållbar infrastruktur, samt 4) beslutsstöd för attraktiv och hållbar stadsplanering. Inom projektet har vi byggt ett väl sammansatt konsortium som borgar för att projektidéerna ska kunna utvecklas till kommersialiserbara produkter.

Upplägg och genomförande

Inom A-projektet har vi arbetat aktivt med tät kommunikation och många möten, inklusive två workshopar, för att ytterligare stärka relationerna med de företag och kommuner som är involverade i projektet, framför allt i syfte att än mer utveckla projektidén, samt att bygga ett framgångsrikt konsortium. Letter-of-intents har tagits fram, där konsortieföretagen skriver på att de förbinder sig att medverka i projektet, förutsatt att Vinnova tilldelar projektet medel. Centek ansvarar för att skrivning av äganderättskontrakt (vid bifall av ansökan) skrivs under av parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02700

Statistik för sidan