Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att inkludera svensk landsbygd - Innovationer mot ett uppkopplat samhälle åt alla

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för System- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 427 909 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets långsiktiga mål är en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd som grundar på en allomfattande täckning och uppkoppling mot Internet, en offentlig glesbygdsoperatör och ny teknik. Efter slutfört Steg 1 har detta mål kommit närmare att förverkligas. Nu finns ett slagkraftigt konsortium med representanter för samhällets alla behovsägare, med teknikens nyckelkompetens samt kritiska faciliterande samarbetspartners. En detaljerad arbetsplan är färdig att genomföras inom ramen för ett efterföljande Steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sen 2016 och tidig 2017 markerar ett enormt uppsving av intresse och engagemang för svensk landsbygd. Efter Steg 1 är projektet nu i ett bra skick att åstadkomma dess långsiktiga mål inklusion, värdeökning, och säkerhet i svensk landsbygd.

Upplägg och genomförande

Projektets steg 1 har kännetecknats av fyra tematiska workshops (´Behov´, ´Lösningar´, ´Testbed´ samt ´Steg 2 planering´). Dessa workshops har fördjupat samarbete mellan parter, förbättrat ömsesidig förståelse för problem och lösningspotential, hjälpt att vidga konsortiet, samt höjt fokus på vad som behöver göras. Inför Steg 2, planerar vi för fyra arbetspaket: 1) Behovsanalys, 2) Ekonomi, värdekedjor, och modeller, 3) Proof-of-concept demonstrator, samt 4) Påverkansarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03785

Statistik för sidan