Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återanvändning av engångs- och flergångstextil från vården

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 895 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Syfte och mål

Syftet är testa hållbarhet i att återvinna en- & flergångstextil från vården med svenskproducerad agrofiber som armering. Målet är hitta hållbara processer för återvinning map på teknik, miljö & sociala faktorer. Stor potential att mekaniskt riva flergångstextil och använda agrofibern som förstärkning för att kunna spinna nytt garn. Krita i engångstextil omöjliggör återvinning. Lösningen är att smälta om materialet. Miljöpåverkan minskar jämfört energiutvinning. Ökad återvinning av sjukvårdstextil påverkar inte sociala faktorer vid tillverkning och användning.

Resultat och förväntade effekter

Mekanisk rivning flergånsgstextil är möjlig. Tillförsel av ny fiber krävs för att säkra kvalitet vid spinning. Tillförd agrofiber där pektinet är borttaget ökar användning av hampa till armering. Återvinning av engångstextil gick inte pga av krita i materialet. Endast möjligt att smälta materialet och tillsätta nytt material & spinna ny tråd. Det är miljömässigt fördelaktigt att återvinna textil jämfört med energiutvinning. Ökad återvinning av textil från sjukvården påverkar inte sociala faktorer vid tillverkning & användning av textil. Men det behöver studeras närmare.

Upplägg och genomförande

Reg. Uppsala & Skåne levererade material till Swerea IVF som testade material med mekanisk rivning följt av spinning av tråd. Mekanisk rivning var möjligt men inte att spinna. Hampa från Hampaprodukter testade men var för grov för armering. Hampans kvalitet ökades genom borttagande av pektin. Inga nya spinningar skedde. Återvinning av engångstextil svår pga av krita. Det fungerade att smälta materialet. Miljö- och social analys utförd av RISE och Swerea IVF. Sociala faktorer som arbetsförhållanden mm påverkas i mindre omfattning men behöver studeras mer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04297

Statistik för sidan