Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AT3E- Aerotermoutveckling för effektiva jetmotorutlopp

Diarienummer
Koordinator GKN Aerospace Sweden AB - Avd 9633 R&T Engineering Methods
Bidrag från Vinnova 5 981 050 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

GKN Aerospace är ledande inom design av bakre turbinstativ för civila flygmotorer. För att fortsatt ligga steget före sina konkurrenter krävs förbättringar inom teknologi för effektivare produkter. En lovande teknologi är Ultra-Effektiva turbinstativ vars design är optimerad endast enbart ur ett aerodynamiskt perspektiv. Målet för AT3E är att bidra till utvecklingen av denna teknologi genom detaljerade studier inom aerodynamik och värmeöverföring av sådan design i en representativ miljö.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram de mätdata som krävs för att öka mognadsgraden för Ultra-Effektiv turbinstativteknologi till TRL nivå 4. Mätdata har även använts för validering av metoder för att förutsäga värmelaster under flygcykeln. Resultaten har använts för att förbättra designmetoder och ge ökad förståelse för viktiga flödesfenomen, vilket ger en förbättrad designförmåga för bakre turbinstativ samt även andra liknande strukturer i motorns främre del.

Upplägg och genomförande

En referensdesign baserad på etablerade designmetoder och ett Ultra-Efficient turbinstativ har studerats i Chalmers LPT-OGV-rigg för olika representativa driftförhållanden. Luftflödet har kartlagts i detalj med ett antal olika mättekniker. Mätning har även gjorts av konvektiv värmeöverföring på ytor med hjälp av termisk fotografering baserad på IR teknik. Prestandan för den ultraeffektiva designen har utvärderats baserat på mätresultaten. Flödesberäkningar av konstruktionerna utfördes efter testning för att validera beräkningsmetoden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 augusti 2023

Diarienummer 2017-04861

Statistik för sidan