Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AT3E- Aerotermoutveckling för effektiva jetmotorutlopp

Diarienummer
Koordinator GKN Aerospace Sweden AB - Avd 9633 R&T Engineering Methods
Bidrag från Vinnova 5 981 050 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

GKN Aerospace är ledande inom design av bakre turbinstativ för civila flygmotorer. För att fortsatt ligga steget före sina konkurrenter krävs förbättringar inom teknologi för effektivare produkter. En lovande teknologi är Ultra-Effektiva turbinstativ vars design är optimerad uteslutande ur ett aerodynamiskt perspektiv. Målet för AT3E är att bidra till utvecklingen av denna teknologi genom detaljerade studier inom aerodynamik och värmeöverföring av sådan design i en representativ miljö.

Förväntade effekter och resultat

Det är förväntat att projektet kommer att leverera relevant mätdata av hög kvalité lämplig för att öka mognadsgraden av Ultra-Effektiv teknologi till TRL 4. Mätdata kommer också att användas för att validera numeriska beräkningsmetoder för prediktering av värmelaster under drift. Resultaten kommer användas till att förbättra designsmetoder samt ge ökad förståelse om viktiga flödesfenomen vilket ger en förbättrad designförmåga av olika typer av motorstrukturer, då även strukturer i främre delen av motorn.

Planerat upplägg och genomförande

En referensdesign baserad på etablerade designmetodik samt ett Ultra-Effektivt turbinstativ kommer att studeras i Chalmers LPT-OGV anläggning för olika representativa drifttillstånd. Luftflödet kommer att kartläggas i detalj med ett antal olika mättekniker samt mätning av konvektiv värmeöverföring på ytor med hjälp av värmefotografering baserad på IR. Prestandan av den Ultra-Effektiva designen kommer att utvärderas baserat på mätresultaten. Flödesberäkningar av designerna kommer att genomföras efter provning för validering av beräkningsmetod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2021

Diarienummer 2017-04861

Statistik för sidan