Användarcentrerad digital effektmätning

Diarienummer 2018-01414
Koordinator RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND - RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet är att skapa strukturell samhällsförändring för att minska diskrimineringen av barn och unga i socialt och ekonomiskt utsatta områden genom att stärka deras inflytande, delaktighet och engagemang över frågor som berör dem. Genom en partnerskapsmodell som sträcker sig över sektorer och inkluderar boende arbetar vi för ett mer inkluderande samhälle, där varje aktör bidrar med specifika kompetenser. Målet är att utveckla och testa ett digitalt verktyg, med målgruppen,i syfte att mer effektivt mäta vilka insatser som ger bästa resultat för att förbättra ungas levnadsvillkor.

Förväntade effekter och resultat

Vi mäter social hållbarhet på tre nivåer: 1. På stadsdelsnivå mäter vi strukturell förändring genom att följa ett antal indikatorer. 2. På deltagarnivå följer vi deltagarnas förflyttning inom varje defineriat fokusområde ( ex arbete/hållbar försörjning) genom att mäta samtliga indikatorer i återkommande enkäter. 3. På aktivitetsnivå följer vi upp deltagarnas nöjdhet. En digital lösning med ett inkluderande förhållningssätt skulle möjliggöra en mer effektiv mätning och analys av vilka insatser som har effekt för barn och ungas levnadsvillkor.

Planerat upplägg och genomförande

Preliminärt estimat för realiseringen av enkät och analysverktyget, baserat på SCRUM-metodik, utgör 7 sprintar (tekniska faser) á 2 veckor + 1 startup vecka, med ett team bestående av visuell design, interaktionsdesign, utveckling, projektledning/QA. Processen/arbetsmetoden bygger på att målgruppen och organisationerna i partnerskapet är delaktiga under hela implementeringen och testningen, och projektet är därför inte uppdelat i separata arbetspaket utan justeringar sker löpande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.