Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Användarcentrerad digital effektmätning

Diarienummer
Koordinator RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND - RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att utveckla en användarcentrerad digital lösning i form av en app, som mäter effekterna av insatser för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har nu utvecklat en sådan app tillsammans med de unga, utifrån deras speciella behov. Appen börjar användas i våra verksamheter i februari 2019. Syftet med projektet är att bättre förstå vilka insatser som är mest effektiva för att ge en långsiktig positiv förändring för en individ och på samhällsnivå. Därmed kan vi förstå vilka insatser som ska prioriteras och hur de ska utformas för att ge bäst effekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom det strategiska ramverket för effektmätning finns mål och indikatorer som vi brutit ned till konkreta frågor som mäter på individnivå. Resultatet är en app där vi kan följa deltagarnas förflyttning inom varje fokusområde. Eftersom de unga varit delaktiga i utvecklandet av appen har vi kunnat säkerställa att frågor, form och tonalitet fungerar. Det har även skapat ett stort engagemang hos de unga att börja använda appen. Den förväntade effekten av projektet är att vi ska kunna följa den långsiktiga positiva förändringen för individer inom Rädda Barnens verksamhet.

Upplägg och genomförande

Vi har haft löpande avstämningar med unga i Stockholm, Malmö och Göteborg under hela utvecklingsprocessen. Appen lanseras i februari och kommer att vidareutvecklas baserat på input från de unga och från en referensgrupp bestående av bland andra Uppsala universitet, Delmos och Tillväxtverket. Utmaningen under projektets gång har varit att behålla anonymitet och följa individer över tid, försvårat av GDPR. Vi ser goda möjligheter att hitta lösningar till detta i nästa fas av projektet, då vi även kommer att bygga ett admin-gränssnitt samt en analysfunktion.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01414

Statistik för sidan