Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analyser för robusta plåtformningsprocesser vid höga temperaturer - HotForm

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 3 957 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02173_publik_SV.pdf (pdf, 1065 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har inriktats mot att ta fram robusta fysiska data med vars hjälp varmformningsprocessen kan beskrivas och kvaliten på FE simulationer förbättras. Ny information har erhållits om mikrostruktur och bearbetning av presshärdningsstål, samt information om termofysiska och termoelastiska egenskaper hos plåt och verktygsmaterial. Ett antal nya testmetoder på labskala och semi-industriell skala har utvecklats vilka har gett bland annat ny information angående friktionen i varmformningsprocessen och formbarheten hos plåtmaterial vid förhöjda temperaturer.

Långsiktiga effekter som förväntas

En databas av fysiska data och materialdata har sammanställts om tekniska fenomen inom varmformning som täcker bland annat: - Mikrostruktur och fasomvandlingar hos plåtmaterialet -Strukturen hos de Al-Si beläggningar som används i varmformning. - Friktionskoefficienter mellan plåtämne och verktyg. - Temperatur och värmeöverföring under formningen - Termofysiska egenskaper hos plåt- och verktygsmaterial Dessa resultat används nu för att förbättra träffsäkerheten hos numeriska simulationer för design och verifikation av varmformnings-komponenter och verktyg.

Upplägg och genomförande

Deltagande industripartners i konsortiet integrerar nu dessa nya data och resultat i sina FE och process design-modeller och i sina arbetsflöden. Konsortiet planerar att presentera viktiga delresultat från projektet vid ett flertal nationella och internationella konferenser under 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-02173

Statistik för sidan