Analys av strålningsdata och utvärdering av prototyp

Diarienummer 2018-04567
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att tolka insamlad data från tidigare genomförd kundutvärdering

Förväntade effekter och resultat

Information om krav på hur ny produktinnovation bör designas för att uppnå maximal effekt.

Planerat upplägg och genomförande

Genomföra strålningsmätningar i laboratoriemiljö samt analysera data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.