Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys av möjliggörande teknologier för säkrare små fordon

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Farkost och Flyg
Bidrag från Vinnova 875 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2017-05517sv.pdf (pdf, 1101 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har studerat hur vältningsolyckor med fyrhjulingar går till samt undersökt vilken effekt vältvarningssystem har på förare av fyrhjulingar och andra små terrängfordon, med syftet att utvärdera koncept för säkrare mindre fordon som skall varna vid vältrisk och larma om vältning sker. Det övergripande målet att föreslå och analysera aktiva säkerhetslösningar som kan öka säkerheten vid färd med fyrhjulingar och andra små vältbenägna fordon har uppnåtts. Projektet har även bidragit med kunskap som kan ligga till grund för kommersialisering av säkerhetshöjande tillbehör.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett vältvarningssystem har utvecklats som ökar säkerheten vid färd med mindre fordon utsatta för vältningsrisk. Utvärderingen visar att majoriteten av testpersonerna tycker att vältvarningssystemet fungerade ganska bra eller mycket bra. Förarna upplever att systemet ger en känsla av ökad trygghet. En majoritet av testförarna under andra delen av testperioden har fört fram önskemål om att produkten skall gå att köpa. Användare och projektintressenter har uppfattat att säkerheten för små fordon kan höjas på ett önskvärt sätt.

Upplägg och genomförande

Studierna har skett i samverkan med utbildningsföretag samt tillsammans med företag som använder fyrhjulingar för att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter såväl på väg som i terräng. Testutrustningar har monterats på fordon och har uppdaterats baserat på användarnas återkoppling. Utvärdering av nyttan med vältvarningssystemet har skett genom intervjuer, enkäter och observationsstudier. Resultaten har utvärderats i syfte att dokumentera effekt och nytta av denna typ av utrustning och har även utgjort grund för modifiering av den föreslagna säkerhetslösningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2017-05517

Statistik för sidan