Analys av möjliggörande teknologier för säkrare små fordon

Diarienummer 2017-05517
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Farkost och Flyg
Bidrag från Vinnova 875 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2016-05456-en

Syfte och mål

Projektet avser att studera hur vältningsolyckor med fyrhjulingar går till samt analysera vilken effekt vältvarningssystem och vältningslarm har på förare av små fordon. Det övergripande målet är att föreslå och analysera aktiva säkerhetslösningar som kan öka säkerheten och reducera antalet dödade och allvarligt skadade vid färd med fyrhjulingar och andra små vältbenägna fordon, samt bidra med kunskap som kan ligga till grund för kommersialisering av säkerhetshöjande tillbehör.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas visa vilken effekt vältvarningssystem har på förare av fyrhjulingar och hur sådan teknik kan minska risken för vältning. Hypotesen är att ett vältvarningssystem och vältlarm kan reducera antalet vältolyckor med fyrhjulingar med >10 %. Positiva studieresultat, dvs. upplevda positiva effekter av vältningsvarnare och vältningslarm innebär att konceptet kan gå vidare och att intressenterna söker stöd till kommersialisering. Denna syftar främst till att förse befintliga fordon med vältningsvarnare och vältningslarm.

Planerat upplägg och genomförande

Studierna avses ske i samverkan med företag som utbildar förare i säker körning samt tillsammans med företag vars anställda använder fyrhjulingar och snöskotrar för att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter såväl på väg som i terräng. Testutrustningar i olika versioner monteras på fordon hos nämnda grupper. Utvärdering sker genom intervjuer med testförarna, enkäter och observationsstudier. Resultaten utvärderas i syfte att dokumentera effekt och nytta av denna typ av utrustning och utgör även grund för modifiering av respektive säkerhetslösning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.