Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 8 092 125 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2014-03931eng.pdf(pdf, 960 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Med växande grad av automatiserade fordon ökar betydelsen av att inkludera effekten av bilens manöver innan krock och dess påverkan på människans muskelaktivering och rörelse. Med det övergripande syftet att kunna utvärdera skydd för åkande i bil genom hela sekvenser av händelser, var målet i detta projekt att utveckla metodik för att möjliggöra vinklad och lateral muskelkontroll i den aktiva humanmodellen, validera modellen och använda den för utveckling av säkerhetssystem. Projektet har resulterat i en uppdaterad modell som uppfyller målen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har förädlat den av projektgruppen tidigare utvecklade aktiva humanmodell, som kan prediktera mänsklig rörelse vid inbromsning, genom att implementera en metodik för vinklad och lateral muskelkontroll samt kopplat ihop modellens förmåga att prediktera muskelrespons vid manövers med skadeprediktering vid en krock. Detta har resulterat i unik och internationell attraktiv kunskap och data, samt en världsledande humanmodell (SAFER HBM) som möjliggör åkandeskyddsutveckling utöver vad som tidigare varit möjligt. Detta bidrar till reduktion av skadade i trafiken.

Upplägg och genomförande

En kombination av grundforskning, tillämpad forskning och industriell tillämpning har resulterat i vidareutveckling av ett unikt verktyg för säkerhetsutveckling. Grundforskningen inkluderar metodikutveckling för muskelmodellering och har resulterat bla i en doktorsavhandling. Den tillämpade forskningen innefattar en unik volontärstudie med insamling av mänsklig data vid undanmanöver, vilket används vid validering av modellen. Industriell tillämpning inkluderar anpassning och användning av modellen av industripartnerna för utvärdering av åkandeskydd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2014-03931

Statistik för sidan