Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Advanced Predictive Ground Support

Diarienummer
Koordinator ThingWave AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Projekets syfte var att skapa minst en stor ansökan för EIT RawMaterials samt material för ytterligare en ansökan. Projektet syftade också till att skapa ett brett konsortium för framtida ansökningar och samarbeten. Syftet nåddes i och med att en i stort sett klar ansökan till EIT RawMaterials arbetades fram med ThingWave, Luleå tekniska universitet, Boliden och KGHM. Tyvärr fick konsortiet problem med bara 24 timmar kvar innn deadline och ansökan kunde ej skickas in. Men nu har vi gått vidare med det material som togs fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet var planerat att leverera följande: - Ansökan för EIT uppskalningsprojekt, inklusive Konsortiebyggande *Avklarat, men ej inskickad* - Ansökan till SSF tillsammans med Luleå tekniska universitet * Avklarat* - Material för ytterligare framtida ansökningar eller gemensamma FoU projekt (H2020 SU-ICT) tillsammans med Process IT vid Luleå tekniska universitet *Pågående* Vi återanvänder nu materialet från den EIT-ansökan som ej skickades in för att göra en H2020-anökan med LTU och ytterligare en nationell ansökan.

Upplägg och genomförande

Konkreta resultat från projektet är två stora tillämpningar och en mindre. Dessutom har ett starkt konsortium byggt både i Sverige och med spelare utomlands. Dessa resultat förväntas ha starka effekter för ThingWave och andra FoU-aktörer inom gruvindustrin i Sverige. ThingWave kommer att börja anställa personal som en direkt följd av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 februari 2018

Diarienummer 2017-05365

Statistik för sidan