Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D phase mapping of austenite-martensite transition in 3rd generation advanced high strength steel.

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 414 894 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - februari 2022
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019
Slutrapport 2019-02576_SSAB EMEA AB.pdf(pdf, 523 kB) (In English)

Syfte och mål

Genom att använda neutronstrålekällorna vid J-PARC i Japan samt ISIS i UK kunde omvandlingen från restaustenit till martensit följas i ett 3e generationens AHS-stål, utvecklat av industripartnern SSAB, genom analys av den resulterande Bragg edge datan. Andelen restaustenit verifierades med traditionell XRD.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visat på att det är fullt möjligt att följa deformationsbetingad omvandlingen av restaustenit till martensit genom att använda en neutronkälla samt analysera Bragg edge data.

Upplägg och genomförande

Dragprovstavar av 3e generationens AHS-stål värmebehandlades i labbugn för att få restaustenit i materialet. Dessa stavar drogs sedan i en dragprovmaskin, där provningen avstannades vid olika töjningar. Karaktärisering skedde sedan mha neutronstråle samt resulterande Bragg edge data. Verifierande provning skedde med XRD. Från början var det tänkt att göra dragprovning in-situ, men detta gick inte att genomföra pga restriktioner kring resande och besök vid instrumentet. Provningen utfördes av personal på plats i J-PARC i Japan samt ISIS i UK.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2022

Diarienummer 2019-02576

Statistik för sidan