Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

230 miljoner till framtidens digitala lösningar för industrin

Publicerad: 10 november 2023

Vinnova har beslutat om finansiering på 230 miljoner kronor till 62 projekt inom programmet Avancerad digitalisering. Lösningar inom cybersäkerhet, jämställdhet och AI finns bland de beviljade projekten. Finansieringen är en del av regeringsuppdraget till Vinnova om att satsa minst 2,3 miljarder kronor på kraftfulla digitala lösningar för svensk industri till och med 2027.

3q67w0hk.png

Den globala konkurrensen om att utveckla framtidens avancerade, digitala lösningar och att attrahera spetskompetens inom forskning och innovation är stenhård. För att Sverige ska stå sig fortsatt starkt i den snabba utvecklingen har programmet Avancerad digitalisering fått kraftigt ökad budget från regeringen. Under senhösten 2023 har Vinnova beslutat om finansiering på cirka 230 miljoner kronor till olika projekt som kan bidra till att utveckla avancerade systemlösningar i industrin - och de förmågor som krävs för att dra nytta av dessa.

Det handlar om allt från cybersäkerhet och AI i industrin till att främja cirkulära produktflöden genom ökad spårbarhet med digitala produktpass. En av utlysningarna riktade sig specifikt till deeptech-bolag, innovationsdrivna startups som baserar sin affär på en banbrytande och framväxande lösningar. Den statliga finansieringen matchas med lika stora summor från projekten själva.

Intresset för de totalt åtta öppna utlysningarna inom avancerad digitalisering, varav de flesta öppnade i juni 2023, har varit stort.

- Vi fick in många kvalificerade ansökningar och har nu beviljat ett stort antal projekt i digitaliseringens absoluta framkant som kommer att göra skillnad. De representerar en bredd av teknik- och kompetensområden som alla behövs för att svensk industri ska stå konkurrenskraftig och vara en global föregångare i den gröna omställningen. Vi ser ett extra stort intresse för AI-relaterade projekt, allt ifrån hur man kan få större säkerhet i användningen av AI till spetsiga applikationer för industrin, säger Cecilia Sjöberg, avdelningschef för Industriell utveckling på Vinnova.

Störst intresse för AI och cybersäkerhet

Drygt 110 miljoner kronor går till projekt inom utlysningarna Cybersäkerhet för industrin och AI för avancerad digitalisering. Ett av Cybersäkerhetsprojekten som finansieras är ACE Cybersafe som handlar om att öka säkerheten och motståndskraften mot cyberattacker i uppkopplade fastigheter. Lösningarna kommer att forskas på och testas på verkliga fastighetssystem i Arctic Center of Energy på Campus Skellefteå.

AI-projekten fokuserar till största del på bildanalys och språkmodeller inom främst hälsa/sjukvård, produktionsprocesser och transporter. Ett av projekten som fått finansiering är Focus AI -en lösning som ska kunna skanna uppställningsplatser på flygplatser utan att människor kan identifieras. En automatiserad ankomstprocess kan minska flygens utsläpp genom att korta tiden på marken och dessutom öka säkerheten. En del av parkeringsprocessen som hittills har varit svår att automatisera är just inspektionen av uppställningsplatserna på grund av integritets-och GDPR-utmaningar vid kamerasinspektion.

I utlysningen Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen finansieras bland annat ett projekt som hanterar den högaktuella frågan om risker som kan uppstå när AI-lösningar baseras på stereotyp data. En aktörsgrupp ledd av Linköpings universitet utvecklar en lösning som ska kunna eliminera genusbias i så kallad syntetisk data, artificiellt genererade kopior av verklig data som ej går att koppla till individer.

Nyöppnad utlysning inom Avancerad digitalisering

Ännu en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering har öppnat i november. Det är den tredje omgången i en återkommande utlysning inom programmet som riktar sig till brett till forsknings-och innovationsprojekt inom avancerad digitalisering som är drivna av industriella behov:Avancerad och innovativ digitalisering 2024 - första utlysning

I december öppnar också ännu en utlysning inom cybersäkerhet:Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering 2024

Programmet Avancerad digitalisering är ett samarbete mellan staten och näringslivet för att påskynda och stärka Sveriges förmåga att skapa framtidens digitala lösningar för industrin. Det drivs av ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova och har ett etablerat programkontor. Under våren 2023 gav regeringen Vinnova i uppdrag att öka insatserna inom programmet. Fram till och med 2027 ska Vinnova satsa minst 2,3 miljarder kronor på projekt som bidrar till att utveckla kraftfulla digitala lösningar som ger svensk industri en ledarroll i världen. Totalt innebär det en budget på minst 4,6 miljarder kronor inom programmet då den statliga finansieringen ska matchas med minst en lika stor summa från respektive projekt.

Läs mer om programmet Avancerad Digitalisering

Projekten som har fått finansiering i respektive utlysning

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 14 november 2023

Statistik för sidan