Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Vinnova och industrin miljardsatsar på avancerad digitalisering 

Publicerad: 9 juni 2023

Vinnova svarar på regeringens uppdrag och skalar upp insatserna inom programmet Avancerad digitalisering. Under juni öppnar ett stort antal erbjudanden om finansiering  inom avancerade systemlösningar för industrin som möjliggör grön och digital omställning och stärker svensk konkurrenskraft.  

Avancerad digitalisering.jpg

Under våren 2023 gav regeringen Vinnova i uppdrag att öka insatserna inom forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad digitalisering. Fram till och med 2027 ska Vinnova satsa minst 2,3 miljarder kronor på projekt som bidrar till att utveckla kraftfulla digitala lösningar i Sverige som ger svensk industri en ledarroll i världen.

Finansieringen i de projekt som beviljas ska matchas av näringslivet, som i regel kommer att gå in med lika stor finansiering som Vinnova. Med denna förstärkning blir Avancerad digitalisering ett av Sveriges största innovationsprogram. Programmet har initierats av Vinnova, Teknikföretagen, ABB, Ericsson och Saab och kommer successivt att breddas med fler aktörer.

Vår välfärd, säkerhet och konkurrenskraft hänger på att vi lyckas ställa om samhället inom planetens gränser och på ett socialt hållbart och säkert sätt. 

Med start i juni 2023 erbjuds en rad spännande utlysningar inom allt från avancerad artificiell intelligens till deeptech och jämställdhet inom industrin. Satsningarna under 2023 kommer ha en sammanlagd budget på 1,4 miljarder kronor varav knappt hälften finansieras av Vinnova. 

Dessutom förstärks internationella satsningar och samarbeten, till exempel inom EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa och det internationella programmet för marknadsnära industriella innovationsprojekt - Eureka-kluster. Även särskilda insatser inom lärande i industrin förstärks, som till exempel Cybercampus Sverige, ett nav för utbildning, forskning och innovation inom cybersäkerhet, som har fått utökad finansiering.
 
- Vår välfärd, säkerhet och konkurrenskraft hänger på att vi lyckas ställa om samhället inom planetens gränser och på ett socialt hållbart och säkert sätt. En svensk industri i ledande position är avgörande för den framgången och för att ligga i framkant måste vi investera i kompetens, infrastruktur och i den forskning och försöksverksamhet som krävs för att hitta lösningarna. Vi har redan fler än 90 projekt igång inom Avancerad digitalisering som tillsammans omsätter en miljard kronor och vi ser mycket fram emot att jobba med den här viktiga uppväxlingsfasen tillsammans, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova. 

Utlysningarna inom Avancerad digitalisering görs inom av programmet prioriterade teknikområden. De riktar sig till aktörer som i samverkan kan bidra till att utveckla avancerade systemlösningar och de förmågor som krävs för att dra nytta av dessa - och därmed stärka den internationella konkurrenskraften hos svensk industri. Det handlar om forskning och innovation inom framväxande nyckelteknologier och systemlösningar men också om projekt inom kompetensförsörjning, lärande och erfarenhetsutbyten som ökar industrins förmåga dra nytta av teknikutvecklingen. Vinnovas finansiering i de beviljade projekten ska i regel medfinansieras med lika stora summor från näringslivet.

Programmet Avancerad digitalisering

Regeringsuppdrag att öka insatserna inom innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering - Regeringen.se 

Aktuella utlysningar inom Avancerad digitalisering 

Håll utkik här, eller prenumerera på vårt utlysningsbrev längre ner på sidan för att få uppdaterad information om alla erbjudanden.

Finansiering inom Avancerad digitalisering

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 8 september 2023

Statistik för sidan