Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Datadrivna labb för avancerad digitalisering

Varje bransch och område behöver ett datalabb som kan hjälpa aktörer att använda data för innovation. Den här satsningen är till för er som har mandat och vill vara ert områdes centrala datalabb. Ett datalabb som ser till att data görs tillgänglig och används för exempelvis artificiell intelligens (AI).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att fungera som ett nationellt datalabb inom ert tematiska område genom att samla aktörer, förmedla kunskap om tillämpning av data samt skapa förutsättningar för och utveckla datadriven innovation inom industrin.

Vem kan söka?

Projekt som drivs av industrins behov och inkluderar minst en projektpart med tydlig koppling till industrin. Projektparter kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt sökt belopp är 4 miljoner kronor över 3 år. Stöd kan uppgå till 50% av totala projektkostnaderna. Målet är att finansiera en tematiskt balanserad portfölj om 7 projekt.

Viktiga datum

 • En del av satsningen Avancerad digitalisering

  Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering. För mer information om programmet besök deras webbplats.

  avanceraddigitalisering.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  + 46 8 473 30 12

  Jeannette Dypbukt

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 52

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01701

  Statistik för sidan