Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Programkontoret - Avancerad digitalisering

Programkontoret inom Avancerad digitalisering

Tidigare ansökningstillfällen

Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen
Stängde 19 september 2023

Vi söker aktörer som vill utveckla nya verktyg och metoder för att säkerställa att jämställdhet integreras i den snabba digitala omställningen i svensk industri. Erbjudandet är en del av programmet Avancerad digitalisering. Projekten ska hantera problem eller frågeställningar som är intressanta för industrin och som har tydlig potential att öka svensk industris konkurrenskraft.

Datadrivna labb för avancerad digitalisering
Stängde 8 september 2023

En satsning för er som har mandat och vill vara ert områdes centrala datalabb och se till att data används för t.ex. AI

AI för avancerad digitalisering
Stängde 5 september 2023

Vi riktar oss till konsortier som tillsammans kan bidra till utvecklingen av avancerade och innovativa lösningar inom artificiell intelligens (AI). Syftet är att stärka Sveriges kapacitet och innovationsförmåga inom AI och skapa nästa generations digitala lösningar. Med avancerad och innovativ AI menar vi projekt som har hög innovationshöjd och resulterar i nyskapande validerad teknik. Det kan vara demonstratorer, prototyper eller pilotinstallationer i form av exempelvis modeller, verktyg, applikationer, ramverk och plattformar.

Senast uppdaterad 26 mars 2024

Diarienummer 2023-01322

Statistik för sidan