Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen

Vi söker aktörer som vill utveckla nya verktyg och metoder för att säkerställa att jämställdhet integreras i den snabba digitala omställningen i svensk industri. Erbjudandet är en del av programmet Avancerad digitalisering. Projekten ska hantera problem eller frågeställningar som är intressanta för industrin och som har tydlig potential att öka svensk industris konkurrenskraft.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Denna utlysning riktas till aktörer som vill utveckla verktyg och metoder för att säkerställa att jämställdhet integreras i den snabba digitala omställning som sker i svensk industri.

Vem kan söka?

Projekten ska drivas av industrins behov. Konsortiet ska bestå av minst två projektparter varav minst ett företag. Sökanden kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka upp till 2 miljoner kronor per projekt. Maximal stödnivå per projekt är 80 procent av de stödberättigande kostnaderna och maximal projektlängd är 12 månader. Utlysningens preliminära budget är 10 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • En del av satsningen Avancerad digitalisering

  Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering. För mer information om programmet besök deras webbplats.

  avanceraddigitalisering.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig

  + 08-47 33 071

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01694

  Statistik för sidan